Ulica Filtrowa 62 i 64

Otrzymaliśmy dwa zdjęcia wykonane na ulicy Filtrowej. Na pierwszym z 1988 r. widać budynek przy Filtrowej 62, a na drugim budynek przy Filtrowej 64 w którym kiedyś mieścił się sklep nr 159 Warszawskiej Spółdzielni Spożywców „Społem”. Zdjęcie zostało wykonane w 1981 r., a przekazała nam je Pani Katarzyna Dzwonowska. Co …

Continue reading